Hakkımızda

Hüdayi İlahiyat Halkaları, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı bünyesinde kurulmuş, İstanbul’da eğitim gören erkek İlahiyat öğrencilerine yönelik eğitim faaliyetleri organize eden bir müessesedir.

Misyon olarak kendisine; Kuran-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye’nin rehberliğinde, İslami İlimler’e dair kaynak ve eserleri özümsemiş, tahsil ettiği ilmi irfan ile zenginleştirmiş, hizmet ehli, diğergam ilahiyatçılar yetiştirmek olarak belirlemiştir.

Vizyon olarak ise; Cihanşümul değerlere dayalı köklü bir geçmişin mirasçıları olarak, insanı muhatap alıp onu kemale erdirecek ve yaratılış gayesi istikametinde yükselmesine basamak olacak ilim, irfan ve hizmet merdiveni olmak ve bu gayeyi gerçekleştirecek kaliteli insanların yetiştiği özgün ve dünya çapında örnek bir müessese haline gelmeyi kendine gaye edinmiştir.