Duyurular Etkinlikler

DR. ADEM ERGÜL İLE RÖPÖRTAJ

tarafından yazılmıştır İlahiyat Halkalari

Hüdayi İlahiyat Halkaları: Selamünaleyküm ve Rahmetullah

Dr. Adem Ergül: Ve Aleykümselam ve Rahmetullah

Hüdayi İlahiyat Halkaları: Öncelikle efendim bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. İlk sorumuz Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı’nın ilmi ders halkaları hizmeti nasıl başladı?

Dr. Adem Ergül: Muhterem kardeşlerim. Vakfımızda halka hizmetlerinin 1986 yılına rastlar. Benim ise İstanbul’a geliş tarihim 1985 yılıydı. Bu camiayı Konya’dan tanıyordum. İstanbul’a ilahiyat okumak için geldiğimde de burada bulunan büyüklerimiz ile tanıştık. Fakat barınma imkanı olmadığı için İlim Yayma Cemiyeti’nde kalmaya başladım. 1985 yılının aralık ayında Hüdayi Vakfı resmen kurulmuş oldu. 1986 yılının Mart ayında ise Siirt Tillo’dan Molla Burhan Hoca’nın icazetli talebesi Nurettin Can hoca ders halkası kuracak ve bunun içinde mülakatla öğrenci alacak, haberini aldık. Bu haber bizi çok sevindirdi. Gerçekten yoğun bir program hazırlanmıştı. Sabah 06:00-08:00 saatleri arasında ve cumartesi günleri öğleye kadar dersler olacak şekilde bir programdı. Ayrıca yapılan derslerin müzakereleri de olacaktı. Ara dönemde 1 hafta yazında 2 hafta tatil vardı. Mülakata katıldık ve Elhamdülillah kazandık. Böylece bizim derslere başlamamızla vakfın halka hizmetleri de başlamış oldu. İlk ev başkanımızda şu an İstanbul İlahiyat Fakültesi’nin dekanı olan Ramazan Muslu Bey oldu. Yaklaşık bu halkaya katılan 30’a yakın ilahiyatçı arkadaşımız vardı. Elhamdülillah çok verimli bir program oldu. Nitelikli 3 yıl süren bir eğitim aldık. Hocamız gerçekten kendini geliştirmiş bir insandı. Bu halka ekibimizin en büyük sermayesi aldığımız bu eğitim oldu. 1986 yılının Mart ayında başlayan bu program günümüze kadar gelişip mezunlar vermeye devam ediyor Elhamdülillah.

Hüdayi İlahiyat Halkaları: Efendim Hüdayi Vakfı’nın dini ilimler tahsiline bakış açısı nasıldır?

Dr.Adem Ergül: Vakfımız doğrusu uzun yıllar sadece ilahiyat talebesine hizmeti kendine misyon edinmiştir. İlk 4-5 yıl ilahiyat talebesi dışında öğrencimiz yoktu. İlahiyat eğitimi almak isteyenlere hep pozitif ayrımcılık yaptı. Bunun sebebi de şudur; dinin mayası ilimdir. İlimde iyi yetişmiş kimselerden öğrenilir. Alim yetiştiremezsek dini ayakta tutmamız zordur. Misyonumuzda imandan-ihsana tebliğ ve irşat hizmeti olduğu için burası ilimsiz olmaz. Dolayısıyla ilme yatırım yapmak gerekir. 1994 yılında İLAM kurulmuştur. Kurulduğu dönemde İSAM ve birkaç kuruluş dışında bu nevi araştırma merkezi yoktu. Bizim en temel düsturlarımızdan olan tasavvuf bile ilmi bir altyapıya oturması gerektiğidir. Doğru yönlendirme ancak ilimle yapılır, anlayışı temelimizi oluşturur.
Hüdayi’nin oturduğu zemin Hacegan zeminidir. Hacegan ‘Hocaefendi’ demektir. Nakşilikte ilim ve irfan birlikte ilerler. Hem zahiri ilmin icazetine ehemmiyet verilir, hem de batını terbiyeye ehemmiyet verilirdi. Örneğin Halid-i Bağdadi Hz. hem medrese mezunudur, hem de bir Ariftir. Nakşiliğinin Türkiye’ye uzanan tüm kollarına bakıldığında hemen hemen hepsi medrese merkezlidir. Bu sebeple ilmi bir zemin hazırdır. Hadis, fıkıh, tefsir gibi ilimlerin okunmasını ciddi önem verir. Dolayısıyla ilahiyat fakülteleri İslami ilimleri ön plana çıkardığı için vakfımızda ilahiyatçılara pozitif ayrımcılık yapmıştır.
Azerbaycanlı bir kardeşimiz, Osman Nuri Topbaş Hocaefendi’ye hitaben ilahiyatçılara daha çok önem verildiği ve toplumun gelişmesi için diğer dallara da ilgi gösterilmesi gerektiğini söyledi. Osman Nuri Topbaş Hocaefendi de cevaben ‘Evet doğru söylüyorsun, bir toplumun balık profesörüne bile ihtiyacı vardır. Ancak bizim imkanlarımız sınırlı olduğu için biz de insanların ahiret hayatını kurtarma adına bir şeyler yapmak durumundayız. Bu da dini bilen insanlar ile mümkündür. O yüzden imkanlarımızı bu şekilde değerlendiriyoruz’ buyurmuşlardır.

Hüdayi İlahiyat Halkaları: Hüdayi Vakfı dünyayı unutmadan ahireti önceleyen bir zihin yapısına sahiptir, diyebilir miyiz?

Dr.Adem Ergül: Rabbimiz bize ne verdiyse, biz ahireti hedeflemeliyiz, ama bu arada dünyayı da ihmal etmemeliyiz. Bugün maalesef bu iş tersine döndü. Şimdi diyoruz ki, ölüm var ahireti unutma. Halbuki Kur’an’ın verdiği mesaj ahiret merkezli olarak hayatın kurgulanmasıdır. Vakfımız da ahiret merkezli bir şuur oluşturma gayreti içindedir. Ama sevenlerini de dünyadan soğutma amacı yoktur. Bugün vakıf olarak hizmet çerçevemizi genişlettik, ama hep ahireti önceleyerek hareket ediyoruz.

Hüdayi İlahiyat Halkaları: İlmi faaliyetlerde halka eğitimlerinin ehemmiyeti nedir?

Dr. Adem Ergül: Bu eğitimlerin en önemli hususiyetlerinden birisi şudur. Buraya gönüllü olarak katılım olur. Diploma amaçlı bir katılım söz konusu değildir. Talebe ihtiyaç hissettiği için bu dersleri almayı arzular. Bu çok önemli bir husustur. Yani burada talip vardır. Ayrıca kurum tarafından hoca seçme imkanı da mevcuttur. Program uzun süreli ve bunun da sürekliliğini önemsiyoruz. Böylece bir mayalanma oluyor. Raşit Küçük Hoca derdi ki, ’Bir öğrenciye yapılacak en büyük kötülüklerden birisi hocasını artırmaktır.’
Eskilerin ilim feyzi, hoca feyzi dedikleri bir husus vardır. Bir hocadan uzun süre beslenme söz konusudur. Önceden medreselerde 20 yıla varan programlar vardı. Şimdi tabi haliyle bu süreler kısaldı. Burada müthiş bir bağlılık söz konusudur. Mesela bizim halka hocalarımızdan Edib ve Servet hocaların, kendi hocalarına müthiş bir saygı ve sevgileri söz konusudur. Gıpta edilecek bir sevgi bağı vardır. Allah bu duruma ayrıca bir bereket veriyor.
3 hususu belirtmek gerekirse, talebenin istekli olması, hocanın seçilmiş olması, hocanın sürekliliği. Bu 3 husus halkanın ehemmiyeti noktasında kritik hususlardır.
Halka eğitimini ben, açıkçası ilahiyat eğitimi kadar önemli görüyorum.

Hüdayi İlahiyat Halkaları: Bu derslere devam eden talebelere tavsiyeleriniz nelerdir?

Dr. Adem Ergül: En önemli husus burada, talebenin istek ve iradesidir. Dersler online olsa da, yüz yüze olsa da en önemli husus talebenin derse hazırlıklı olmasıdır.
Ayrıca dijital çağda sosyal medya da bulunan faydalı içerikleri değerlendirmek, alanımıza hitap eden dersleri takip etmek faydalı olacaktır.
Tabi buralarda diğer alanlara yönelik faydalı içerikler de takip edilebilir. Birde bizim bilgisayarı iyi kullanmamız gerekmektedir. En çok kullanılan Excel, World gibi programlara hakim olmamız gerekmektedir.

Hüdayi İlahiyat Halkaları: Halka kelimesi bize ne anlam ifade eder?

Dr. Adem Ergül: Halka; birbirine bağlantılı, kopukluğu olmayan bir sistem ifade eder. Daireye benzer bir yapı söz konusudur. Bu birbirimize desteği de ifade eder. Kopmayan bir ilişkiyi ifade eder. Geleneği korumak adına da önemlidir. Peygamber Efendimiz de bu ifadeyi kullanmıştır.

Hüdayi İlahiyat Halkaları: Efendim bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.

Yazar Hakkında

İlahiyat Halkalari